Konto na Patronite już działa!

Z radością informuję, że weryfikacja konta na Patronite dobiegła końca.

Od tej chwili, jeżeli ktoś uważa, że za podejmowany na Konin. Mam Prawo Wiedzieć wysiłek powinienem dostać nawet symboliczną wpłatę, to może to zrobić. Chętnych zapraszam do klikania w ten link: https://patronite.pl/koninmamprawowiedziec lub po prostu wpłacić darowiznę na konto: 33 1140 2004 0000 3502 7589 1483.

Gwoli uczciwości nadmienię jedynie, na co przede wszystkim będą wydawane darowizny.

1. Chmura. Przechowywanie plików kosztuje. Dobrze zabezpieczona chmura tym bardziej. Samych plików jest już kilka tysięcy, a ta liczba wciąż rośnie.

2. Strona. Utrzymanie strony również kosztuje. Hosting, domena i dodatkowe usługi. Na stronie w przyszłości planuję stworzyć coś w rodzaju bazy wiedzy dotyczącej partycypacji w Koninie. Oczywiście trochę to potrwa, ale bez środków finansowych to nigdy nie powstanie.

3. Rejestr.io. Jest to serwis dokumentujący dane biznesowe ze spółek, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Pokazuje też powiązania poszczególnych osób między spółkami (to dzięki niemu dotarłem do rad nadzorczych w Świebodzinie). Oczywiście spora jego część jest darmowa i ogólnodostępna, jednak wersja premium pozwala na przeglądanie historycznych powiązań poszczególnych osób.

Powyższe trzy punkty to trzy obowiązkowe sprawy dla każdego miesiąca działania Konin. Mam Prawo Wiedzieć. Potrzeba na nie około 166 zł miesięcznie – rocznie około 2 tys. zł. Jako cel cykliczny ustawiona została kwota 200 zł. Pozostałe 34 zł i wyższe kwoty zostaną przeznaczone np. na skargi, książki prawnicze, ewentualne wyjazdy, szkolenia itp. Na stronie znajduje się zakładka Rozliczenia, gdzie będę przedstawiał Wam każdy miesiąc i związane z nim wydatki.

Myślę też, czy w ramach określonych większych akcji typu: powiązania rodzinne między pracownikami spółek miejskich a Urzędu Miejskiego w Koninie (akcja z zeszłego roku) nie robić odrębnych zbiórek, specjalnie na opłacenie skarg z tego tytułu. Taka forma aktywności społecznej w pracy watchdoga. Na razie to oczywiście tylko luźny pomysł, który pojawił się w trakcie pisania tego tekstu.

Później powstanie jeszcze grafika we tle, gdzie zamieszczę dane do wpłat.

Tak więc kto chętny, niechaj wpłaca!

Krzysztof Pietruszewski

P. S. Niezależnie od tego, czy wpłacicie jakąś drobną sumę, czy nie, możecie liczyć na moją pomoc. Dlatego niekoniecznie musicie brać sobie do serca wskazane na Patronite progi.

Umowa o pracę kierownika a jawność

Otóż to. Zainspirowany tym niezwykle projawnościowym wyrokiem złożyłem podobny wniosek – o umowę o pracę, aneksy do tej umowy, zakres zadań i wynagrodzenie Kierownika Biura Prezydenta Miasta Rafała Duchniewskiego.

Wybór na Rafała Duchniewskiego padł z kilku powodów.

1. Rafał Duchniewski ma wkrótce zostać Sekretarzem Miasta Konina, co potwierdza coraz więcej źródeł. Jako osoba, która będzie koordynowała pracę Urzędu Miejskiego w Koninie, musi też się zmierzyć z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej.

2. O tym że Rafał Duchniewski zostanie Kierownikiem Biura Prezydenta Miasta można było się dowiedzieć już dzień po ogłoszeniu konkursu na to stanowisko. Plotka się sprawdziła. Stąd też wierzę w punkt pierwszy.

3. Sekretarz gminy ma nienormowany czas pracy. Kierownika Biura Prezydenta można niekiedy znaleźć podczas różnych eventów jego partii. Czasami odbywają się one w godzinach pracy magistratu. Jakoś wątpię, by wchodziły one w zakres obowiązków pracowniczych Kierownika. Jest to o tyle istotne, gdyż sekretarz gminy nie może być członkiem żadnej partii. Tym samym nie bardzo powinien uczestniczyć w takich eventach.

4. Przyznam też, że zaskakujące się wydaje, iż podczas sesji budżetowej Kierownik Biura Prezydenta ma czas na przygotowanie komentarza na ponad stronę w Wordzie, by odpowiedzieć na post na Facebooku. W dodatku przytaczając dokładne dane i wyszukując linki do poszczególnych argumentów. Po raz kolejny jestem ciekaw, czy ripostowanie nieprzychylnych wpisów w Internecie to zadanie Kierownika Biura Prezydenta. W tym celu generalnie zatrudnia się rzecznika prasowego.

5. Rafał Duchniewski jest prawdopodobnie najlepiej zarabiającym Kierownikiem wydziału w konińskim magistracie. W 2019 roku roczny dochód wyniósł ponad 130 tys, zł.

Umowa o pracę pracownika urzędu może pokazać wiele ciekawych informacji dotyczących funkcjonowania samego magistratu. Pozwala też na lepszą kontrolę działań poszczególnych osób pełniących istotne funkcje w mieście.

Dodam tylko, że wyrok wskazał też, iż sam fakt, że umowa o pracę jest informacją publiczną, nie oznacza automatycznie, że każda zawarta w niej informacja może być udostępniona. Interesują nas wyłącznie te informacje, które dotyczą środków publicznych (wynagrodzenie wraz z dodatkami) i pracy Kierownika jaką wykonuje w ramach swojego stanowiska.

Liczę też, że jako przyszły Sekretarz Miasta Konina, Rafał Duchniewski nie jest przeciwny jawności życia publicznego i udostępni informacje dotyczące jego pracy w Urzędzie Miejskim w Koninie. Tym samym nie będziemy musieli ciągnąć tej sprawy przenosić do sądu.

Krzysztof Pietruszewski

Mobbing w Urzędzie Miejskim w Koninie

W filmie Asterix i Obelix: Misja Kleopatra była taka scena, gdzie Harimatis, kobieta mająca szpiegować dla Juliusza Cezara, określona jako „mistrzyni kamuflażu”, aby jej nie było widać, spoglądała w bok. Widoczna była wyłącznie, gdy patrzyła przed siebie. Mam przed oczami tę scenę, gdy widzę tę odpowiedź… Gdyby mobbing był zgłoszony zgodnie z procedurą, to jest. Skoro nie został zgłoszony zgodnie z procedurą, to go nie ma. Ale po kolei.

Jak wygląda ta procedura?

Par. 5 pkt 1 Zarządzenia, o którym mowa w grafice:

„Osoba, która uznała, że została poddana dyskryminacji, molestowaniu, mobbingowi albo nierównemu traktowaniu oraz jest lub była świadkiem takich zdarzeń, powinna wystąpić z pisemnym zgłoszeniem tego faktu do Prezydenta Miasta Konina.”

No i już. Koniec całej procedury. Następny punkt to treść zgłoszenia: imię i nazwisko zgłaszającego, wydział, w którym pracuje; wskazanie sprawcy lub sprawców; przedstawienie stanu faktycznego i opisanie działań sprawcy lub sprawców; przytoczenie dowodów na winę sprawcy; datę złożenia skargi i podpis. Następnie sprawę przejmuje już Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi.

Tak więc można na dwa sposoby źle złożyć zgłoszenie: inaczej niż pisemnie (telefonicznie lub osobiście) lub niespełnienie jednego z wymogów zgłoszenia. Zważywszy na to, że przypadki mobbingu, dyskryminacji lub molestowania seksualnego w miejscu pracy udowodnić jest bardzo trudno (tak wskazuje praktyka), podobnie jak znalezienie świadków. Choć z drugiej strony, czy to nie powinno być rolą Komisji, by zbadać, czy zgłoszenie jest zgodnie złożone z procedurą? Wówczas, w konsekwencji, musiałoby się odbyć jakieś posiedzenie, spisanie protokołu, o czym mowa w par. 5. Tymczasem protokołów rzekomo nie ma. Czy zgodność zgłoszenia ma stwierdzić osobiście Prezydent, który zgodnie z Zarządzeniem ma za zadanie wyłącznie tę skargę przekazać do Komisji? W zasadzie Zarządzenie nic nie mówi na ten temat. Zatem na jakiej podstawie stwierdzono, że zgłoszenia nie są zgodnie złożone z procedurą? Nawet jeżeli takie zgłoszenia nie zostały złożone w formie pisemnej, to raczej nie można mówić o tym, że mobbingu, dyskryminacji lub molestowania nie było. Tym samym nie powinno się tematu zamieść pod dywan.

A teraz na chwilę wracamy do listopada 2021. Na sesji Rady Miasta Konina z 24 listopada 2021 Prezydent mówił Jarosławowi Sidorowi w ten sposób:

„(…) to nie jest do dyskusji, żeby roztrząsać na sesji te tematy. Chyba wiem o czym pan myśli. Są to relacje pracodawca pracownik i pracownik bezpośredni zwierzchnik. Dlatego też są to tematy pracownicze. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu, wtedy omówimy sobie sprawę już bezpośrednio w cztery oczy.”

Tak więc trudno po tym zdaniu stwierdzić, że przypadki nie zostały zgłoszone do Prezydenta, albo do Prezydenta nie dotarły. Nic nie wskazuje na to, by nic w tym zakresie się nie działo.

Na koniec dodam tylko, że jako dość uważny obserwator dostrzegłem już w BIP pewne zmiany kadrowe, przynajmniej w jednym wydziale Urzędu Miejskiego. Zresztą sprawa mobbingu w Urzędzie Miejskim wciąż jest aktualna, ponieważ chodzi o kilka przypadków, nie jeden. Tak, chodzi o „bezpośrednich zwierzchników”, czyli kierowników poszczególnych wydziałów.

Dlatego będę pytał dalej.

Krzysztof Pietruszewski

Linki:https://drive.google.com/…/1VPInvrIMTM7Mkwz1tPQ…/view…,

https://bip.konin.eu/…/zarz_ku_2020_09_1589972626.pdf,

https://bip.konin.eu/…/48.XLVIIIsesja-24listopada2021r….

Nagród w 2021 roku ciąg dalszy.

Tym razem pod lupę idą dyrektorzy i kierownicy tzw. jednostek organizacyjnych miasta Konina, czyli instytucji kultury, pomocy rodzinie, szkół itp.

Tak więc rekordzistkami, jeżeli chodzi o przyznane nagrody, zostają ex aequo dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ewa Kulczyńska i dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Rychlińska. Obie otrzymały łącznie po 14 000 zł. Podium zamyka dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Grzegorz Pająk z kwotą 11 000 zł.

Czym się zasłużyła Ewa Kulczyńska? Podejmowała inicjatywę pozyskania dodatkowych środków finansowych, co wyceniono na 5 000 zł. Następnie na 3 000 zł wyceniono zarówno zrealizowanie inwestycji w „Przystań Gosławice” i nadzór nad imprezami sportowymi, jak również zaangażowanie w realizację zadań jednostki oraz kolejne zakończone inwestycje. 3 000 zł dyrektorka MOSiR otrzymała także za udział w pracach zespołu organizującego pierwszą w Polsce Galę BRAVE COMBAT FEDERATION, za pozyskanie środków na przebudowę stadionu przy ul. Dmowskiego oraz rozpoczęcie remontu Sali Szermierczej.

Z kolei Małgorzata Rychlińska otrzymała 5 000 zł za pozyskanie środków zewnętrznych z programów na wsparcie mieszkańców Konina (m.in. na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej), 3 000 zł z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 6 000 zł za zaangażowanie w realizację zadań jednostki oraz kolejne pozyskane środki finansowe.

Grzegorz Pająk otrzymał kolejno 9 000 zł za zrealizowane zadania inwestycyjne na ul. Paderewskiego, Wyzwolenia, Kleczewskiej, linii kolejowej E-20 oraz 2 500 zł za zrealizowane zadania inwestycyjne oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

Kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Dagmara Szymańska-Góralska i Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Koninie Olgierd Szczęsny otrzymali kolejno 6 000 zł i 3 000 zł z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Magdalena Gielniak-Sobczak otrzymała 5 000 zł za szczególne zaangażowanie w sprawy osób starszych i niepełnosprawnych w trudnym okresie pandemii COVID-19, przy realizacji zadań domu pomocy.

Jak więc można zauważyć, nagrody przyznawano najczęściej za pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizowanie inwestycji i wykonywanie zadań, do których zostało się powołanym. Najciekawsze jest jednak równoważne „wycenienie” takich zasług jak „podejmowanie inicjatywy pozyskania środków finansowych” i „szczególne zaangażowanie w sprawy osób starszych i niepełnosprawnych w trudnym okresie pandemii COVID-19.” Czy podejmowanie inicjatywy pozyskania środków polega po prostu na przekazaniu pomysłu, że można na coś pozyskać środki? Uczciwie przyznaję, że mam problem ze zrozumieniem tego pierwszego uzasadnienia. Znaczące też się może wydać to, że nagród nie otrzymał żaden z dyrektorów konińskich instytucji kultury.

Spojrzałem również na dokumenty, które otrzymałem z MOSiR i Urzędu Miejskiego w Koninie odnośnie organizacji Gali MMA. MOSiR był zaangażowany w jego organizację w następujący sposób: udostępniono i przygotowano halę (choć za udekorowanie hali odpowiadała firma Galana Group), wynajęto okrągłe stoły, zwiększono moc napięcia elektrycznego na dzień gali i zapewniono energię elektryczną. Za m.in. takie działania dyrektorka MOSiR otrzymała nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Jak najbardziej rozumiem przyznanie nagrody np. za działania w czasie pandemii w DPS (mam też nadzieję, że pracownicy DPS również jakieś dostali). Również nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Za nic nie rozumiem jednak nagród za pozyskanie środków lub realizacji inwestycji. Pierwszych dlatego, że taką nagrodę powinni otrzymać pracownicy, którzy tego dokonali. Jakoś nie chce mi się wierzyć, by dyrektorzy osobiście uczestniczyli w pisaniu wniosków… Zaś realizacja inwestycji to zadanie tych instytucji. Za takie działania otrzymuje się wynagrodzenie, nie nagrody. Uzasadnienia typu „podejmowanie inicjatywy”, albo „rozpoczęcie remontu sali” właściwie same się komentują. Ciekawi mnie jedynie, czy za zakończenie remontu również przysługuje nagroda i ile może ona wynieść.

Wniosek dotyczył również prezesów spółek miejskich, jednak Prezydent nie przekazuje im żadnych nagród. Z tego też powodu podobne wnioski otrzymają niedługo wszystkie spółki miejskie.

Krzysztof Pietruszewski

Link: https://drive.google.com/…/1fae6U08OSjLlvK2DAvz…/view…

Dzień dobry!

Strona internetowa Konin. Mam Prawo Wiedzieć ma przede wszystkim stać się miejscem, w którym znajdziecie wszystkie informacje publikowane na dobrze Wam znanym fanpage’u. Od dzisiaj wszystkie posty, które tam znajdziecie, pojawią się także tutaj, na stronie. Ma to na celu umożliwienie odnalezienia wszystkich tekstów z poziomu wyszukiwarki. Być może na stronie pojawią się również treści, o których na fanpage’u będzie wyłącznie informacja. Pomyślę jeszcze nad pełną formułą.

Z biegiem czasu chciałbym, aby strona stała się bazą wiedzy nt. tego, jak można działać lub włączać się w działania w Koninie. Znajdą się informacje typu jak napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej, co lepiej składać: petycję, wniosek w trybie KPA, czy może inicjatywę uchwałodawczą itp. Postaram się też zamieszczać różne webinary, konferencje, nagrania i inne treści, które wydadzą mi się przydatnym źródłem wiedzy dla aktywistów i mieszkańców.

Myślę, że powstanie również archiwum, w którym znajdą się teksty z bloga i z fanpage’a. Wypadałoby, by od teraz wszystkie informacje naprawdę znajdowały się w jednym miejscu i być mniej zależnym od Facebooka.

Wspomniałem już, że pojawi się również konto na Patronite, za pomocą którego będzie mogli mnie wesprzeć finansowo w działaniach. Więcej szczegółów przedstawię, gdy zostanie ono zweryfikowane i zaakceptowane przez administratorów portalu.

Serwis Konin. Mam Prawo Wiedzieć, który planowałem zamknąć, pozostanie aktywny. Będę go uzupełniał jednak wyłącznie w zakresie sesji Rady Miasta Konina oraz przynależności klubowych i komisyjnych poszczególnych radnych. Za 2 lata będą miał miejsce wybory samorządowe. Bez działania serwisu nie otrzymacie tylu informacji nt. działalności radnych. Z tego też powodu, z troski o możliwość wypracowanej i świadomej oceny pracy radnych, postanowiłem wrócić do jego kontynuowania.

Póki co to wszystko. Witam Was wszystkich na stronie i mam nadzieję, że stanie się ona istotnym miejscem dla aktywistów i mieszkańców Konina.

Krzysztof Pietruszewski