5 działek inwestycyjnych. Dalszy ciąg transakcji między Prefa Group a Miastem Konin

W zeszłym roku Konin obiegła informacja o sprzedaży pięciu działek inwestycyjnych pod budowę fabryki prefabrykatów. Przetargi wygrała jedna spółka: Prefa Group z Lubonia. W styczniu tego roku na Konin. Mam Prawo Wiedzieć pojawiła się informacja, że Prefa Group zbyła działki dwóm innym podmiotom tuż po podpisaniu umowy ich nabycia. Temat podjął Portal LM, od tego czasu minęły około 3 tygodnie.

W tym czasie do Urzędu Miejskiego w Koninie spłynęły pytania o całą transakcję, a Zastępca Prezydenta Miasta Konina, Paweł Adamów 21 stycznia udzielił wywiadu dla Meloradia, w którym poruszył nieco szerzej temat transakcji. Za pośrednictwem obydwu tych źródeł można dzisiaj rzucić nieco więcej światła na całą sprawę.

Zbycie nieruchomości

7 września 2021 roku Prefa Group wygrała pięć przetargów na zakup działek inwestycyjnych na Malińcu i Międzylesiu. Miasto zarobiło na ich sprzedaży 3,7 mln zł netto. Kilka dni po ogłoszeniu wyników Portal LM podał informację o tym, jaką działalność planuje rozpocząć Prefa Group: miała to być fabryka prefabrykatów. 11 stycznia 2022 roku Prefa Group podpisała umowę o nabyciu działek od Miasta Konina, podpisując jednocześnie umowy warunkowe na ich zbycie z dwiema innymi firmami. Już następnego dnia Prefa Group podjęła decyzję o ich sprzedaży. 13 stycznia Prefa miała otrzymać od spółek wpłacone 3,7 mln zł i zwrot wadium od Miasta Konina (nieco ponad 700 tys. zł). W celu zbycia i zwrotu działek Prezydent Miasta Konina zrzekł się prawa do pierwokupu. Pewne stało się, że fabryki prefabrykatów nie będzie.

Dzisiaj można otwarcie powiedzieć, że Prefa Group nawiązała kontakt z Miastem Konin przed podjęciem decyzji o starcie we wspomnianym przetargu. Według przekazanych informacji, firma interesowała się także innymi terenami, nawet niebędącymi własnością Miasta. Działkami poddanymi pod przetarg miały się interesować również inne firmy – także te, które ostatecznie przejęły działki od Prefa Group. Tutaj pojawia się pierwszy problem. Jeżeli istotnie zainteresowanie działkami było, to wyłącznie w jednym przetargu wystartował inny podmiot niż Prefa Group. Dlaczego więc tylko w jednym przypadku udział w przetargu zgłosiła więcej niż jedna firma? Nie wiadomo. Co więcej, decyzję o zrzeczeniu się prawa do pierwokupu podjęto zarówno z powodu, że działki „nie stanowiły celu publicznego”, jak i w związku z posiadaną wiedzą o obydwu pozyskanych inwestorach. W kontakcie z nimi miało pomagać Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie. A zatem to Miasto Konin pomagało Prefa Group wyszukać chętnych do nabycia działek. Przynajmniej tak utrzymuje Paweł Adamów w wywiadzie dla Meloradia.

Prezydenci mieli także wiedzieć o tym, że Prefa Group rozważała zbycie działek w zależności od innych planowanych przez nią inwestycji. Nie da się jednak stwierdzić jednoznacznie, czy miało to miejsce przed, czy po przetargu. W audycji Meloradia Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów powiedział, iż Prefa Group poinformowała o tym po wygranym przetargu, po podpisaniu protokołu po przetargowego. Odpowiedzi na zadane pytania wskazują jednak, iż Miasto wiedziało o takiej możliwości jeszcze przed jego ogłoszeniem. Różnica zdań może wynikać z nieprecyzyjnych odpowiedzi od Miasta. W komunikacie na stronie Bankier.pl, gdzie informowano o zbyciu przez Prefę pięciu działek, wspomniano o innej inwestycji – budowie osiedla w Komornikach. Sęk w tym, że ten przetarg spółka wygrała 24 sierpnia 2021 roku. Dwa tygodnie przed zakończeniem przetargu w Koninie. Na marginesie, spółka podległa Prefa Group, która wystartowała w przetargu powstała 12 sierpnia, czyli 12 dni przed wynikiem przetargu w Komornikach. Podobnych, podległych spółek jest kilkadziesiąt. Zdecydowana większość z nich powstała w 2021 roku, najczęściej pod konkretną inwestycję.

Firmy, które nabyły działki od Prefa Group

Firmami, które ostatecznie przejęły pięć działek są: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Cytrus Spółka Jawna, Andrzej Nowakowski, Mirosława Nowakowska z Bydgoszczy oraz Gólcz i Synowie Sp. z o.o. z Grabówna.

Pierwsza z nich to firma, której główną działalnością jest import, sprzedaż i handel owocami na terenie całego świata. Spółka nabyła działki w celu budowy magazynów, prawdopodobnie do prowadzenia swojej głównej działalności. Kolejną branżą, w której specjalizuje się Cytrus jest produkcja energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych. Zgodnie z wynikami konkursu WRPO „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” z 2019 roku, miała otrzymać ponad 6,2 mln zł na budowę dwóch elektrowni wiatrowych w Strzałkowie. Spółka nabyła od Prefa Group trzy działki: nr 539 i 540 o łącznej powierzchni 4,3601 ha.

Mapka za serwisem Geoportal

Kolejna z nich, Gólcz i Synowie, jest firmą transportową. Przynajmniej tak można stwierdzić, opierając się wyłącznie na stronie internetowej spółki. Zupełnie inne światło w tej kwestii rzucają sprawozdania z działalności spółki. Transport międzynarodowy to tylko jedna z wielu jej branż.

Z dość niejasno napisanych sprawozdań wynika, że podstawowym przedmiotem działalności firmy Gólcz i Synowie jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE (odnawialnych źródeł energii). Przede wszystkim z elektrowni wiatrowych. W 2019 roku firma wystartowała w tym samym konkursie WRPO „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” co spółka Cytrus. Zajęła w nim drugie miejsce, również otrzymując dofinansowanie na budowę dwóch elektrowni wiatrowych w Strzałkowie. Z tego samego dokumentu wynika także, że w 2015 roku otrzymała kredyt na budowę dwóch innych elektrowni wiatrowych. Problem w tym, iż strona internetowa milczy na ten temat, choć sama spółka wspomina o dotacji w swoim sprawozdaniu.

Inna sprawa to przychód. Mianowicie wynika on głównie ze sprzedaży energii czarnej i praw majątkowych w postaci certyfikatów energii zielonej. Energia czarna to dość formalne określenie na energię pozyskiwaną z paliw kopalnych, szczególnie z węgla. Niestety, sprawozdanie nie precyzuje, co dokładnie sprzedaje w związku z energią czarną. Może to być węgiel, może to być równie dobrze handel emisjami ETS, albo jeszcze coś innego. Na podstawie ogólnodostępnych źródeł nie da się tego zweryfikować. Pewien trop kierujący na węgiel można znaleźć w serwisie Oferteo. W opisie aktywnej działalności firmy widnieje: „Handel paliwem, handel ropą, handel benzyną. (…) Kupno hurtowe paliw, kupno hurtowe węgla, koksu i drewna na opał, kupno hurtowe oleju. (…)”. Jednakże Oferteo nie jest na tyle pewnym źródłem, aby uznać je za wystarczające do jednoznacznego stwierdzenia, iż spółka zajmuje się handlem węglem. Aby móc zweryfikować ten problem, Gólcz i Synowie otrzymali wiadomość z pytaniami. W dniu publikacji tego tekstu pytań nie udało się uzyskać. Jeżeli odpowiedzi się pojawią, zostaną opublikowane na fanpage’u Konin. Mam Prawo Wiedzieć.

W jaki sposób Gólcz i Synowie chce zainwestować w Koninie? Na dzisiaj nie da się tego określić. Paweł Adamów również milczał na ten temat podczas wywiadu. Dodał jedynie tyle, że spółka jest zainteresowana inwestycją. Niczego więcej nie wiadomo. Prefa zbyła firmie trzy działki o numerach: 381/3, 381/4, 382 o łącznej powierzchni 5,3749 ha.

Mapka za serwisem Geoportal

Polityka miasta

Zastępca Prezydenta Miasta Konina w wywiadzie dla Meloradia podkreślił, iż polityka miasta dla inwestorów nierzadko okazuje się zbyt restrykcyjna. Chodzi tu przede wszystkim o wspomniane już zapisy umowne dotyczące obowiązku realizacji inwestycji w ciągu trzech lat od momentu nabycia terenów. Należy zaznaczyć, że ten warunek odnosi się nie tyle do nabywcy działki, co do samej działki. Oznacza to, że zarówno firma Cytrus, jak i firma Gólcz i Synowie, jeżeli nie sprzedadzą otrzymanych terenów, muszą w tym czasie zrealizować inwestycję, która będzie dawała miejsca pracy. Paweł Adamów zaznaczył jednak, że inwestorzy czasami proszą o przedłużenie terminu realizacji inwestycji.

Kolejnym ważnym aspektem polityki miasta w tym zakresie jest to, co powiedział Portalowi LM Zastępca Prezydenta:

„Mamy całkiem inne podejście do zarządzania nieruchomościami niż poprzednia ekipa. (…) My uważamy, że tam gdzie się da, powinniśmy wypychać inwestycje, rozbudzać te inwestycje prywatne, bo to jest siła miasta. Pobudzamy gospodarkę, ściągamy kapitał i są wpływy z podatku.”

Zupełnie inaczej tłumaczy ten aspekt Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w kontekście opinii projektu uchwały budżetowej za 2020 rok. Wspomniano w niej, że jeżeli Miasto Konin przewiduje wpływy do budżetu ze sprzedaży nieruchomości (np. za sprzedaż działek pod tereny inwestycyjne), to można je brać pod uwagę wyłącznie w przypadku, gdy zostaną one sprzedane. Czy w tym kontekście mieści się, przykładowo, taka sytuacja, kiedy to w zeszłym roku sprzedano za niemal 2,5 mln zł netto działki, na których znajduje się Przychodnia Chiron należąca do Arlety i Wiesława Steinke? Sprzedana oczywiście radnemu i jego żonie. Działki były od lat dzierżawione przez te same osoby. Czy akurat tę konkretną transakcję można łączyć z „proinwestycyjną” polityką? Zważywszy, że Miasto jednorazowo otrzymało pewną kwotę, należy zaznaczyć, że to Państwo Steinke od lat z tych działek korzystali i je utrzymywali. Formalnie jednak nie były ich własnością. Z tego powodu nie może być tutaj mowy o pobudzaniu inwestycyjnym.

Obecnie sprzedaż nieruchomości w Koninie ma za zadanie przede wszystkim spinać budżet Miasta Konina. Poprzednia ekipa nie musiała „wypychać inwestycji”, ponieważ nie miała tak ciężkiej sytuacji finansowej. Nie chodzi tu o porównywanie strategii obecnego i poprzedniego prezydenta. Jest to temat na zupełnie odrębny tekst. Jednakże przytoczona przez Zastępcę Prezydenta argumentacja o „wypychaniu inwestycji” to tylko część prawdy. Szczególnie, że RIO sama wskazała na istotny w tym wszystkim aspekt finansowy.

Podsumowanie

Sprawa wciąż pozostawia wiele pytań otwartych, a pojawiają się też nowe, na które nie ma odpowiedzi. Na podstawie zdobytych informacji nie da się jednoznacznie wykluczyć tego, iż Prefa Group pełniła rolę „słupa”, choć oczywiście, nie oznacza to automatycznie prawdziwości tej hipotezy. Wydawałoby się dość dziwne, biorąc pod uwagę informację prasową nt. fabryki prefabrykatów ogłoszoną jako sukces inwestycyjny, gdyby istotnie Prefa Group była po prostu podstawiona, aby Miasto przekazało działki innym podmiotom.

Nie można też odpowiedzieć na pytanie, czy Prefa Group poinformowała miasto o wzięciu pod uwagę możliwości zbycia działek przed, czy po przetargu. Paweł Adamów nie miał problemów z wyjaśnieniem, w jakim celu nabyła działki spółka Cytrus, jednak nie podał żadnych informacji nt. spółki Gólcz i Synowie. Wydaje się dość dziwne, dlaczego Miasto Konin – pretendujące do miana lidera transformacji Wielkopolski Wschodniej – nie chwali się, iż oba przedsiębiorstwa mają na swoim koncie budowę elektrowni wiatrowych. Nawet nie ma tu znaczenia to, że nie mają zamiaru takich inwestycji przeprowadzać w Koninie. Być może wynika to z tego, że Gólcz i Synowie otwarcie przyznają, iż największy przychód osiągają właśnie z handlu energią czarną (choć jednoznacznie na podstawie dostępnych źródeł nie da się potwierdzić, co się kryje pod tym pojęciem), o czym władze Miasta raczej wiedziały. Jeżeli istotnie chodzi o handel węglem, to trudno polemizować z tym, iż w świetle transformacji energetycznej Konina i haseł o zielonym mieście energii tego typu działalność wydaje się być trudna do wyjaśnienia.

Wątpliwości budzą też słowa Zastępcy Prezydenta Miasta Konina o innych zainteresowanych podmiotach. Bowiem z informacji o wynikach przetargu wynika, że tylko w jednym z nich udział wzięła więcej niż jedna firma. Kontakt zaś między Prefa Group a pozostałymi dwiema spółkami nawiązywał Urząd Miejski w Koninie. Paweł Adamów tłumaczył to trudnymi warunkami umowy – rozpoczęcie w ciągu trzech lat od nabycia działki działalności dającej miejsca pracy. Dlaczego miałyby te warunki spółkom przeszkadzać przed przetargiem, a po przetargu już nie? Nie wiadomo.

Pytań bez odpowiedzi i wątpliwości jest wiele. Sprawa według mnie wciąż nie jest zamknięta i konieczne będzie jej dalsze śledzenie oraz zadawanie następnych pytań. Biorąc pod uwagę cały dotychczasowy przebieg transakcji, nie można jej zostawić samej sobie.

Krzysztof Pietruszewski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s